Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Medaljar og ordenar

Oppdatert 22.03.2022

Kongens fortenestemedalje vart stifta av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut som påskjønning for innsats av særleg samfunnsgagnleg natur.

Fortenestemedaljen blir delt ut som påskjønning for:

  • pionerinnsats eller annan spesiell innsats av særleg samfunnsgagnleg natur på område som kunst, kultur, vitskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særleg fortenestefull ulønt innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlege eller private verv, i frivillige organisasjonar eller i anna samfunnsnyttig verksemd
  • særleg fortenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg teneste der innsatsen har lege langt over det normale, og der vedkommande også har vist aktivt samfunnsengasjement utover arbeidsinnsatsen sin
  • ein livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttane for tildeling av Kongens fortenestemedalje blir endra i tråd med samfunnsutviklinga. Den siste endringa vart gjort 30. mars 2012. Etter dei nye statuttane blir det lagt avgjerande vekt på at kandidatar til medaljen har gjort samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samstundes blir det ikkje lenger lagt vekt på tenestetid i 40 år eller meir.

Den siste oppdateringa av statuttane medfører også at omgrepet "Kongens fortenestemedalje i sølv" fell bort og blir erstatta av "Kongens fortenestemedalje". Kongens fortenestemedalje i gull blir berre tildelt i heilt ekstraordinære tilfelle og kan ikkje søkjast om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden vart stifta av kong Oskar I 21. august 1847 og vart sist revidert 19. juni 2015. Ordenen blir tildelt som påskjønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortenestemedalje og St. Olavs orden skal stilast til H.M. Kongen og sendast via Statsforvaltaren i fylket der kandidaten bur.

Vis meir


Publisert 08.11.2018

Kongens fortjenstmedalje til Karin Randi Endsjø

Karin Randi Endsjø fikk onsdag 31.10.2018 overrakt diplom og Kongens fortjenstmedalje av ordføreren i Råde kommune, Rene Rafshol.


Publisert 05.03.2018

Kongens fortjenstmedalje til Ranveig Brandsrud Henning

Ranveig Brandsrud Henning fra Mysen fikk tirsdag, 27.02.2018 kl 19 overrakt diplom og Kongens fortjenstmedalje av ordføreren i Marker kommune, Kjersti N. Nielsen.


Publisert 16.08.2017

Kongens fortjenstmedalje til Turid Iren Almvik Meyer

Turid Iren Almvik Meyer fra Fredrikstad fikk tirsdag 15. august overrakt diplom og Kongens fortjenstmedalje av ordføreren i Fredrikstad kommune.


Publisert 29.11.2016

Kongens fortjenstmedalje til Jørn Sigurd Enger

Jørn Sigurd Enger fra Fredrikstad fikk 27.11.16 overrakt diplom og Kongens fortjenstmedalje av ordføreren i Fredrikstad kommune. Overrekkelsen fant sted i forbindelse med julegateåpningen i gamlebyen i Fredrikstad.


Publisert 13.03.2016

Kongens fortjenstmedalje til Steinar Hegart Ekvik

Steinar Hegart Ekvik fra Kråkerøy fikk 13. mars 2016 overrakt diplom og Kongens  fortjenstmedalje av ordføreren i Fredrikstad kommune. Overrekkelsen fant sted i forbindelse med årsmøtet i Kråkerøy menighet.


Publisert 23.04.2015

Kongens Fortjenstmedalje til Johan Birger Fjærestad

Johan Birger Fjærestad fikk 23. april 2015 overrakt Kongens Fortjenstmedalje og diplom av ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje. Overrekkelsen fant sted i forbindelse med et arrangement på Gardermoen.


Publisert 19.03.2015

Vil hedre krigshelter med minnemedalje

Kjenner du noen som fortjener minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din kommune og fortelle om hvem som fortjener å bli hedret innen 10. april.


Publisert 12.10.2014

Kongens Fortjenstmedalje til Iren Kinn

Iren Kinn fikk 12. oktober 2014 overrakt Kongens Fortjenstmedalje og diplom av ordfører René Rafshol i Råde kommune.  Overrekkelsen fant sted i forbindelse med et arrangement i Effata bedehus i Saltnes.


Publisert 25.09.2014

Kongens Fortjenstmedalje til Are Høidal

Are Høidal fikk 25. september 2014 overrakt Kongens Fortjenstmedalje og diplom av ordfører Erik Unaas i Eidsberg kommune.  Overrekkelsen fant sted i forbindelse med et arrangement i Eidsberg ungdomsskole.


Publisert 23.09.2014

Safia Abdi Haase er utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt sykepleier Safia Abdi Haase, Halden til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår.