Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ungdomstrinn i utvikling

Kilde: Udir.no

GNIST er navnet på et femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning, Skolenes landsforbund, KS, NH

Økt kvalitet i lærerutdanningene + Økt kvalitet i lærerprofesjonen + Økt kvalitet i skoleledelsen = GNIST

Prosjektleder bidrar til koordinering av de nasjonale satsingsområdene for skolene innen lesing, skriving, regning, vurdering for læring, klasseledelse og variert undervisning/metodikk.

Ungdomstrinn i utvikling er et nasjonalt satsingsområde der skolebasert kompetanseutvikling er det mest sentrale tiltaket. Kunnskap om at stadig forbedring av elevers læring og resultater krevet et varig engasjement i skolenes utviklingsarbeid.

På en skole som lærer, lærer elevene best!


Publisert 09.02.2016

Ungdomstrinn i utvikling 2016

Den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling har pågått siden skoleåret 2013/2014, og varer fram til 2017.


Publisert 06.03.2014

Fagsamling, Ungdomstrinn i utvikling

Gnist Østfold inviterer til fagsamling, mandag 31. mars 2014. Målgruppen er skoleeiere, skoleledere, skolens interne ressurslærere, tillitsvalgte på skole og i kommune, representanter fra HiØ som bistår skolene, Veiledernettverket Østfold, og andre interesserte.

Les mer om samlingen, og meld deg på her.


Publisert 07.01.2014

Erfaringsseminar for Pulje 1

31. januar inviteres skoler og kommuner i Pulje 1 i Østfold til erfaringskonferanse.
Sted: Store møterommet 2. etasje, Statens Hus, Moss
Tid: kl 0830-1200


Publisert 06.09.2013

Fagsamling Ungdomstrinn i utvikling

GNIST og Fylkesmannen i Østfold inviterer til fagsamling 17. oktober 2013 for skoler med ungdomstrinn utenfor pulje 1.