Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming for elever på 1. - 4.trinn fra skoleåret 2017/2018

Fra skoleåret 2017/18 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn.

Utdanningsdirektoratet har 15. mai sendt ut informasjon om ferdighetsprøven i svømming som blir obligatorisk fra skoleåret 2017/ 2018

Mange skoler har allerede tatt i bruk øvelsene som ferdighetsprøven består av, da de er en del av testøvelsene som finnes i støttemateriellet for svømme- og livredningsopplæring (testøvelse 4 -10). Øvelsene tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving og skal gjennomføres som en del av opplæringen i løpet av 1.- 4. årstrinn.  

Hva er formålet med ferdighetsprøven i svømming?
Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene blir svømmedyktige innen 4. trinn.

Ferdighetsprøven skal bidra til at

  • skolens svømmeopplæring er i tråd med læreplanen
  • elevene får god underveisvurdering som fremmer læring og mestring
  • lærerne kan kartlegge elevenes læringsutbytte, justere opplæringen underveis og sette inn nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt

Hva består ferdighetsprøven av?
Ferdighetsprøven i svømming består av syv øvelser som skal gjennomføres som en del av opplæringen. Prøven er en konkretisering av to kompetansemål som gjelder vanntilvenning og svømmedyktighet i læreplanen for kroppsøving etter  4. årstrinn.  

Hvordan gjennomføres ferdighetsprøven?
Øvelsene har en progresjon fra det enkle til det komplekse. Det er derfor ikke hensikten at øvelseneskal gjennomføres samlet på slutten av 4. årstrinn. Ferdighetsprøven kan brukes som en del av et pedagogisk opplegg i opplæringen for å sikre progresjon og tilpasset opplæring.

Prøven er en del av underveisvurderingen
Sammen med kompetansemålene skal øvelsene være en del av underveisvurderingen. Øvelsene kan være utgangspunkt for å gi elevene læringsfremmende tilbakemeldinger og for å involvere elevene i vurdering av egen utvikling. Ved å kartlegge og vurdere elevenes utbytte av svømmeopplæringen, kan lærer finne de elevene som har behov for ekstra hjelp og støtte.

Ferdighetsprøven består av følgende syv øvelser:

Øvelse 1 – vanntilvenning
Eleven står på grunt vann* og skal kunne sprute vann i ansiktet sitt 5 ganger eller øse vann over hodet med en kopp 5 ganger.
* Grunt vann menes her at vannet rekker opp til navlen. 

Øvelse 2 – under vann og rytmisk pusting
Eleven står på grunt vann* og trekker pusten, bøyer knærne og dupper seg helt under vann, puster (bobler) ut luft gjennom nese og munn, kommer opp og trekker pust, dupper seg ned igjen og gjentar øvelsen fem-ti ganger.

* Grunt vann menes her at vannet rekker opp til brystet. 

Øvelse 3 – hopp og dykk
Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – synke/dykke ned i ett – orientere seg under vann – hente 2 gjenstander* til overflaten.
* Gjenstandene bør ligge minst 50 cm fra hverandre

Øvelse 4 – flyt og roter
Eleven skal kunne flyte på magen og dreie over på ryggen for å flyte og puste kontrollert i minst 15 sekunder på hver side.

Øvelse 5 - gli og fremdrift
Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe − flyte opp og puste – deretter senke seg ned under vann og sparke i fra veggen som en pil (linjeholdning) å gli minst 5 m på magen under vann uten arm og beinbevegelser – puste - gjøre krålbeinspark med armene strukket frem og ansiktet ned i vannet for 4-5 m - dreie over på ryggen – gjøre ryggbeinspark med armene langs siden eller over hodet for 4-5 m. 

Øvelse 6 – fremdrift
Eleven skal kunne hoppe/stupe uti på dypt vann − svømme 12,5 m på magen − skifte retning − svømme 2−3 m mot startstedet − stoppe − flyte i 30 sekunder (på magen, rull over, flyt på ryggen) − svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet og ta seg opp på land. Alt gjennomføres i ett.

Øvelse 7 - svømmedyktig
Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (flyte på mage, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.

Tilrettelegging og fritak fra prøven
Utdanningsdirektoratet har ute en høring om en forskriftsfesting av ferdighetsprøven i svømming. Informasjon om denne forskriftsfestingen vil komme etter at høringsfristen er gått ut. Da vil det også komme mer utfyllende informasjon om tilrettelegging, fritak og skoleeiers plikter i forhold til denne ferdighetsprøven.