Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Karl Evang-prisen 2013

Karl Evang-prisen for 2013 skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme:

  • rettstrygghet og trygghet i barnevernet, helse- og/eller sosialtjenesten
  • opplysingsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske spørsmål
  • folkehelse og sosiale forhold som er viktig for denne

Det er ingen forutsetning at vedkommende person eller organisasjon er knytt til barnevernet eller helse- og sosialtjenesten. Det blir lagt vekt på at innsatsen er aktuell, men innsats over tid vil også bli vurdert.

Prisen blir delt ut i forbindelse med Staten helsetilsyn sitt årlige Karl Evang-seminar torsdag 17.oktober og er på kr. 50 000.

 Frist for å sende inn forslag til kandidater er 23. august 2013.

Skriftlig søknad med begrunnelse kan sendes av kandidaten selv eller andre personer og organisasjoner til:  evangprisen@helsetilsynet.no eller til: Statens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep 0032 Oslo.

Karl Evang-prisen ble opprettet som en honnør til den tidligere helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interesse og arbeidet for barnevern, folkehelse og sosiale forhold.

Komiteen som velger prisvinner består av:

  • professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leder)
  • journalist Marie Rein Bore, Stavanger Aftenblad
  • professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim
  • høgskolelektor Elisabeth Brodtkorb, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo
  • seniorrådgiver Sidsel Platou Aarseth (sekretær), Statens helsetilsyn.