Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Publikasjoner

Informasjonshefte om Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Embetet gjennomfører mange planlagte tilsyn og disse rapportene finner du her.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Fylkesmannens årsrapport for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2015 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2014 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2013 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2012 til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (PDF-format)

Miljøvernavdelingens brosjyrer og faktaark 

Miljøvernavdelingens rapporter og forvaltningsplaner