Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Hvem er fylkesmann?

Valgerd Svarstad Haugland er fylkesmann.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.11.2012

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

Valgerd Svarstad Haugland (f. 1956) ble i 2011 utnevnt i statsråd som fylkesmann i Oslo og Akershus. Haugland tiltrådte som fylkesmann 1. desember 2011.

Valgerd Svarstad Haugland kom fra stillingen som kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år og partileder i KrF i 9 år. Haugland har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i 3 år og kultur- og kirkeminister i 4 år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten 10 år arbeidet i ulike lærerstillinger.


I dag har Valgerd Svarstad Haugland følgende tillitsverv: 

2009 -  Leder i styret for Vinterfestspill i Bergstaden
2017 -  Juryleder for Husbankens boligsosiale pris 
2019 -  Medlem av valgkomiteen i UNICEF