Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kontroll

Fylkesmannen skal kontrollere forvaltningen i kommunene innenfor de ulike tilskuddsordningene. Det blir hvert år laget en plan for denne forvaltningskontrollen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.