Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Trebruk

Bruk av tre som konstruksjons- og byggemateriale er klimavennlig, hovedsakelig fordi treet gir varig binding av karbon (CO2) og kan erstatte mindre klimavennlige materialer.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fylkesmannen skal bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av tre. Oppdraget blir utført i samarbeid med fylkeskommunen, kommunene, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonene og aktører i verdikjeden, spesielt Trebruk AS.

Hos Fylkesmannen er arbeidet forankret i embetsoppdraget og Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019.

Lenkene til høyre peker til aktører som jobber for å fremme bruken av tre.