Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Finansiering - tilskudd og skogfond

Det er to viktige ordninger som inngår som økonomiske rammebetingelser for bygging og ombygging av skogsbilveger: Skogfondsordningen og tilskudd.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.04.2016