Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 01.11.2017

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Oslo og Akershus 2017

Vi gratulerer årets vinnere av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket  for Oslo og Akershus 2017. Prisen ble delt ut under årets Nyskapingskonferanse i Oslo og Akershus.


Publisert 26.10.2017

Færre og større gårdsbruk i Akershus

I nyere tid har landbruksforetakene i Akershus aldri vært så få og så store som i 2016. Dette kommer fram i fersk rapport fra Fylkesmannen.


Publisert 17.10.2017

Garden som ressurs - ny veileder

Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket.


Publisert 01.12.2016

De utvalgte bedriftene fra Oslo og Akershus - Grüne Woche 2017

20.- 29. januar 2017 går Internationale Grüne Woche (IGW) av stabelen for 82. gang i Berlin. Dette er en av verdens ledende forbruksmesser innen landbruk, mat og reiseliv.


Publisert 21.10.2016

Nyskaping på programmet

Nyskapingskonferansen i Oslo og Akershus 2016 gikk av stabelen torsdag 20. oktober på Smakfulle Rom Konferansegård i Sørum. Temaet for årets konferanse var lokalmat og reiseliv, og i tillegg ble årets bedriftsutviklingspriser for landbruket i Oslo og Akershus delt ut.

 


Publisert 20.05.2016

Prosjekter med støtte fra Utrednings- og tilretteleggingsmidlene 2016

Lokalmat/reiseliv og skog/trebruk er de satsingsområdene som får mest prosjektstøtte i år.  


Publisert 07.04.2016

På stevnemøte for mer lokalmat i Osloregionen

6.-7. april ble det arrangert møtebørs i Osloregionen hvor lokalmatprodusenter og spisesteder møttes til speed dating. Hensikten er mer lokalmat på menyen hos regionens hotell og restauranter.