Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Store kornavlinger i Akershus og Oslo

Etter flere magre år har kornproduksjonen i Akershus og Oslo tatt seg opp. På tross av at kornarealet er redusert med nærmere 60 000 dekar siden 2004 har kornproduksjonen de siste årene nærmet seg gamle høyder.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.01.2018

I en årrekke har bøndene i Akershus og Oslo har stått for 20 prosent av den norske kornproduksjonen. Sammen med bøndene i Østfold har de produsert hele 40 prosent av det norske kornet år etter år, og bidratt til at regionen med rette kan kalles et kornkammer.

Kornproduksjonen varierer fra år til år, og i perioden mellom 2004 og 2013 så det ut til at den var på vei ned. Nylig oppdatert statistikk viser at produksjonen steg til gamle høyder igjen i 2014, 2015 og 2016. Gunstige vær- og vekstforhold forklarer nok mye av produksjonsøkningen, men andre forhold kan også ha bidratt til økningen.

Korn fra Akershus og Oslo blir brukt til mat og husdyrfôr. Det er først og fremst hvete og rug som blir brukt til mat. Statistikken fra Akershus og Oslo viser at andelen av hvete og rug som egnet seg til mat har variert mye, fra nærmere 100 prosent i noen år til helt ned i 13 prosent i andre år. Tilgangen på norsk matkorn påvirker behovet for å importere matkorn.

Ett av målene i landbrukspolitikken er å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. I det perspektivet bør det være interessant å følge utviklingen i kornavlingene i årene som kommer.

Vil du vite mer, finner du lenker til kornstatistikken i høyre marg.