Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Jordbruksstatistikk

Lurer du på hvordan jord- og husdyrnæringene i Oslo og Akershus har utviklet seg de senere årene?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.06.2017

For å belyse dette har Fylkesmannen laget denne presentasjon som som gir et bilde av strukturutviklingen i perioden 2000 - 2015/2016. Presentasjonen viser blant annet utviklingen i antall jordbruksforetak, foretakenes størrelse, antall husdyr og utviklingen i planteproduksjon.

I høyre marg finner du også to interaktive regneark som gjør at du kan få fram tilsvarende tall for en eller flere kommuner.

God leselyst!