Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Registrering av skogsbilveier i Akershus 2012-2013

Sommeren 2012 og 2013 er det gjennomført registering av status for skogsbilveinettet i et utvalg kommuner i Akershus og Oppland – etter en ny metodikk utviklet for formålet. Registreringsarbeidet er gjennomført i kommunene Eidsvoll, Fet, Nes, Ski, Frogn, Vestby, Nesodden, Enebakk, Aurskog-Høland, Oppegård og Ås. Dette utgjør om lag halvparten av skogsbilveinettet i Oslo og Akershus.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.02.2015

Havass og Viken Skog står bak prosjektet i Akershus, som er støttet av fylkesinntrukne rentemidler. Registreringene ble gjennomført i perioden juni-august 2012 og 2013.

Registreringene i de 11 kommunene i Akershus dekker 1506 km skogsbilvei. Hele 84 % av skogsbilveiene holder ikke standard for veiklasse 3. 43 % av de registrerte veiene er ikke kjørbare og trenger grøvre opprusting.