Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken 2019-2022

Høyringsfrist:
16. oktober 2018 23:59

Vi sender med dette på høring utkast til programmer utarbeidet etter innspillsmøtet i Drammen i juni.

Publisert 26.09.2018

Vi viser til arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Viken og Oslo med delprogrammene Regionalt miljøprogram (RMP), Regionalt næringsprogram (RNP) og Regionalt skog- og klimaprogram (RSK), og til innspillsmøtet i Drammen 20.6.2018.

Utkast til programmer er bearbeidet etter innspillsmøtet og sendes med dette på høring:

  • Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) - overordnet del
  • Regionalt næringsprogram (RNP)
  • Regionalt skog- og klimaprogram (RSK)

Høringsfristen er 16. oktober 2018.

Høringssvar sendes til: fmospostmottak@fylkesmannen.no, gjerne med endringsmarkeringer i teksten. Vi er klar over at fristen er for knapp til en organisasjonsmessig behandling, men anser at dette bare skal være en utsjekk i forhold til det som er sendt ut tidligere.