Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Innlandet – i korthet

Fra 1. januar 2019 vil fylkene Hedmark og Oppland være ett fylkesmannsembete. Kongen i statsråd har bestemt at navnet skal være Fylkesmannen i Innlandet. Dermed brukes begrepet «innlandet» i enda en sammenheng.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.10.2018

Innlandet er opprinnelig ikke noe stedsnavn, men betegner området som i hovedsak dekkes av fylkene Hedmark og Oppland. Området dekker nær 17 prosent av fastlandsarealet i Norge, og spenner fra Osloregionen i sør til Trøndelag i nord. Mot vest avgrenses Innlandet av Jotunheimen og fjellområdene i Valdres, i øst grensen mot Sverige. Det nye fylkesmannsembetet skal samhandle med 48 kommuner. (Fra 2020: 46).

Store, høye og lange

Innlandet har et samlet areal på 52 113 kvadratkilometer og er etter Troms og Finnmark det største av landets fylker i areal. Til sammenligning; Innlandet er litt større enn Bosnia-Herzegovina og om lag 20 prosent større enn Danmark.
 
Innlandet kan skilte med å ha det største, det lengste og det høyeste av landets naturrekorder.
Norges største innsjø, Mjøsa, ligger sentralt plassert midt i Innlandet, og i tillegg til Norges største innsjø huser Innlandet også Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen. Seks av landets ti høyeste fjelltopper ligger i Innlandet – og vi huser Norges lengste elv, Glomma.
 
Innlandet er det eneste fylket som ikke ligger ved kysten. Bare 11 prosent av arealet ligger lavere enn 300 meter over havet, mens 15 prosent ligger høyere enn 1200 meter over havet.

Synkende folketall målt opp mot landet

Innlandet har et folketall på 370 994 (1.1.2018). Innlandets andel av landets samlede befolkning har vært synkende gjennom hele 1800- og 1900-tallet. I 1801 hadde Innlandet 14,3 prosent av Norges befolkning. I 1900 var andelen 10,8 prosent og i 2000 8,2 prosent. I 2018 bor 7,3 prosent av landets befolkning i Innlandet. I tiårsperioden 2009–2018 økte folketallet med 3,3 prosent, mot 10,3 prosent for landet som helhet.

Flere og flere bruker «Innlandet»

Mange virksomheter har allerede tatt i bruk begrepet «innlandet» i sitt navn, slik som Høgskolen i Innlandet, Innlandet politidistrikt, Sykehuset Innlandet, Teater Innlandet, Innovasjon Norge Innlandet og NHO Innlandet. Regionreformen gjør at fylkeskommunene i Hedmark og Oppland blir slått sammen til Innlandet fylkeskommune ett år etter fylkesmennene, nemlig 1. januar 2020. Da blir Innlandet dessuten mindre, fordi kommunene Jevnaker og Lunner overføres til Viken (nåværende Buskerud, Akershus og Østfold).

Kilde: Wikipedia, Store norske leksikon, regjeringen.no

Kommuner i Innlandet

Nåværende kommunenr.

Nytt kommunenr. fra 1.1.2020

Kommune

Folketall 1.1.2018

Landareal (km2)

Innbyggere per km2

0402

3401

Kongsvinger

17934

953

19

0403

3403

Hamar

30930

338

92

0412

3411

Ringsaker

34151

1123

30

0415

3412

Løten

7615

362

21

0417

3413

Stange

20646

641

32

0418

3414

Nord-Odal

5097

475

11

0419

3415

Sør-Odal

7884

479

16

0420

3416

Eidskog

6142

603

10

0423

3417

Grue

4740

777

6

0425

3418

Åsnes

7279

1004

7

0426

3419

Våler

3680

678

5

0427

3420

Elverum

21123

1209

17

0428

3421

Trysil

6567

2941

2

0429

3422

Åmot

4480

1293

3

0430

3423

Stor-Elvdal

2490

2126

1

0432

3424

Rendalen

1827

3061

1

0434

3425

Engerdal

1294

1917

1

0436

3426

Tolga

1553

1097

1

0437

3427

Tynset

5605

1822

3

0438

3428

Alvdal

2424

919

3

0439

3429

Folldal

1569

1260

1

0441

3430

Os

1936

1008

2

0501

3405

Lillehammer

27938

451

62

0502

3407

Gjøvik

30642

630

49

0511

3431

Dovre

2642

1349

2

0512

3432

Lesja

2038

2169

1

0513

3433

Skjåk

2179

1968

1

0514

3434

Lom

2331

1889

1

0515

3435

Vågå

3638

1252

3

0516

3436

Nord-Fron

5728

1092

5

0517

3437

Sel

5872

888

7

0519

3438

Sør-Fron

3146

712

4

0520

3439

Ringebu

4454

1221

4

0521

3440

Øyer

5130

616

8

0522

3441

Gausdal

6148

1146

5

0528

3442

Østre Toten

14888

485

31

0529

3443

Vestre Toten

13314

231

58

0532

*

Jevnaker

6777

226

30

0533

*

Lunner

9065

292

31

0534

3446

Gran

13770

657

21

0536

3447

Søndre Land

5650

659

9

0538

3448

Nordre Land

6750

920

7

0540

3449

Sør-Aurdal

3014

1068

3

0541

3450

Etnedal

1352

443

3

0542

3451

Nord-Aurdal

6443

849

8

0543

3452

Vestre Slidre

2139

421

5

0544

3453

Øystre Slidre

3221

881

4

0545

3454

Vang

1601

1311

1

* Skal til Viken (Østfold, Akershus og Buskerud) fra 1. januar 2020.