Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Presserom

  • Embetsledelsen uttaler seg til media om avdelingsovergripende saker, saker av særlig viktighet, om prinsipielle spørsmål eller spørsmål som er kontroversielle.
  • Kommunikasjonssjef kan uttale seg til media om avdelingsovergripende saker etter fullmakt fra embetsledelsen.
  • Avdelingsdirektør/stabssjef uttaler seg til media om saker innenfor egne ansvarsområder.
  • I avdelingsdirektør/stabssjefs fravær, uttaler underdirektør seg.
  • Saksbehandler kan, i forståelse med avdelings direktør/stabssjef gi faktiske opplysninger om saker innen eget saksområde, saksbehandlingen m.m. Ved spørsmål om avgjørelse i en sak som er under behandling, henvises det til embetsledelse/ avdelingsdirektør/stabssjef.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Aktuelt

Kommunikasjonssjef
Ivar Ødegaard

91 16 54 60
61 26 60 04
epost:
fmopiod@fylkesmannen.no

Abonnér på nyheter fra nettsida vår.

Søk i Offentlig elektronisk postjournal.