Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ny utlysning av støtteordningen Klimasats

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet.

 

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.10.2017

Det er nå utlyst en ny søknadsrunde, der søknadsfristen er 15. februar 2018.

Siden oppstarten i 2016 har 19 prosjekter i Oppland mottatt til sammen 15,5 millioner kroner i støtte fra Klimasats. Fylkesmannen håper på mange gode søknader fra vårt fylke også i denne runden. Den totale bevilgningen for 2018 er på 100 millioner kroner.

For mer informasjon om støtteordningen, hvilke type tiltak som kan få støtte og link til søknadsskjema, se Miljødirektoratets sak her.