Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ny statistikk over klimagassutslipp i kommunene

Miljødirektoratet har forbedret statistikken over klimagassutslipp i kommunene. Denne er nå tilgjengelig på nettstedet miljostatus.no.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.05.2018

Tallmaterialet viser klimagassutslippene fra ni ulike sektorer, som veitrafikk, jordbruk og industri.

Miljødirektoratet utvikler også verktøy for å beregne effekten av ulike tiltak som vil redusere klimagassutslippene. Skifte til lavtslipps-/nullutslippsbiler og produksjon av biogass er to eksempler på tiltak som kommuner og andre nå kan beregne effekten av.

Både disse beregningsverktøyene og utslippstallene er til nytte i kommunenes arbeid med å redusere utslippene.

Statistikken er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS (Kommunesektorens organisasjon) og SSB (Statistisk sentralbyrå). Direktoratet arbeider med å videreutvikle statistikken og verktøyene for å beregne utslippskutt. 

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

Kontaktpersonar