Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fagerlund barnehage

-

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.12.2016

Prosjektleder Odd Thomas Olafsen i HR Prosjekt AS beskrev utgangspunktet for prosjekteringen av Fagerlund barnehage, hvor målet var å bygge så billig som mulig, så solid som mulig og så fort som mulig. Som en del av skoleprosjektet i Gran, var det i 2016 bygget et tilbygg ved barneskolen fordi skolen fremover skulle benyttes som barnehage. Nybygget skulle være på 969 kvadratmeter med et budsjett på 39 mill. kroner. Forutsetningene var komplekse, og man ønsket en billig, rask og solid løsning.

Med miljøperspektivet som grunnlag valgte man å konsultere tredriver-nettverket i Oppland i en tidlig fase. Valget falt på massivtre.  Det var på forhånd laget en usikkerhetsanalyse. Hoveddelen av det praktiske arbeidet ble utført i april. Massivtre-elementer ble importert fra Østerike gjennom agent Woodcom i Brummundal.

Byggearbeidene startet i januar. Alt gikk etter planen, men det ble en liten sprekk i forhold til budsjett. Dette var blant annet forårsaket av alun som måtte fjernes fra grunnen. Budsjettprekken hadde ikke noe med trebruk å gjøre. Det ble nevnt spesielt som fordelaktig at «veggene puster».

Mer info om Fagerlund barnehage ligger her.