Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Energisparing på Hadeland

-

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.12.2016

Alle kommunene på Hadeland har inngått såkalte EPC-kontrakter (energisparekontrakter). Energisparekontraktene innebærer at en energientreprenør står for gjennomføringen av avtalte energitiltak som et totalprosjekt. Energientreprenøren garanterer besparelsen og lønnsomheten i tiltakspakken. Foreløpige erfaringer viser 20-30 % reduksjon av energiforbruket i de kommunene som har inngått EPC-avtaler. Lunner kommune ga en kort gjennomgang av sine erfaringer så langt. EPC gir kommunene mulighet til å gjennomføre betydelige investeringer og igangsetting av mange ulike tiltak på kort tid, med stor energisparing som resultat. Den største utfordringen for små kommuner med liten administrasjon er å klare å følge opp detaljer i gjennomføring av prosjektene på en god nok måte.

Veileder om EPC (energisparekontrakter) ligger her.