Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannen inviterer til Klimasafari på Hadeland

Fylkesmannen i Oppland inviterer kommunene i Oppland til en fag- og inspirasjonsdag for klimatiltak og bærekraft, 30. november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.11.2016

Samlingen legges til Hadeland, og gjennomføres i samarbeid med klimapådriver i Hadeland. Denne regionen utmerker seg med et regionalt samarbeid om klima, og gjennomføring av en rekke konkrete tiltak. Det blir presentasjoner og befaringer av tiltak, og orientering om hvordan det jobbes med klima i regionen.

 

Klimasats: Oppland fikk 7,1 mill. i første utlysningsrunde

Regjeringen lanserte i vinter støtteordningen Klimasats, der 100 millioner kroner ble satt av til klimatiltak i kommunene i 2016. Søknadsfristen denne for utlysningen var 23. juni, og fra Oppland ble det levert inn 19 søknader. 10 av de omsøkte tiltakene ble innvilget støtte, totalt kr. 7 100 000.

 

I 2017 venter nye 100 millioner!

Det er nå berammet ny utlysning for 2017, med søknadsfrist 25. februar 2017. Også til denne utlysningsrunden er det bevilget 100 millioner kroner. Fylkesmannen ønsker å bidra til at kommunene i Oppland også i denne utlysningen utarbeider mange og gode prosjektsøknader.

 

Vil du lære mer om Klimasats og klimatiltak i egen kommune?

Formålet med samlingen er å formidle erfaringer fra 1. utlysningsrunde for Klimasats, presentere prosjekter, få nye ideer, gi rom for å diskutere spørsmål om søknadsutforming og knytte kontakter og etablere nye samarbeid. Mange kommuner i fylket skal nå i gang med revidering av klima- og energiplaner, og vi håper også at denne samlingen også kan gi inspirasjon og faglig påfyll til disse planprosessene.

 

Målgruppe: Klimaansvarlig, arealplanleggere, bygg- og eiendomsansvarlige og andre fagområder som berører klimagassreduksjon og bærekraft.

Tid: 30. november 2016

Sted: Hadeland

Påmeldingsfrist: Torsdag 24. november. Arrangementet er gratis.

Kontaktperson og påmelding: Gaute Gangås, fmopgga@fylkesmannen.no. Tlf: 61 26 60 73

Kontaktpersonar

Dokument