Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

8,4 mill. kr til klimatiltak i Oppland

Kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringebu, Sør-Fron, Øyer og Oppland fylkeskommune er i år tildelt midler gjennom Miljødirektoratets støtteordning Klimasats.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.06.2017

Totalt ni prosjekter sitter til sammen igjen med 8,4 mill. kr. Dette skal gå til gjennomføring av smarte transportløsninger, bygg og klimasamarbeid. Forprosjekt biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen, barneskole og flerbrukshall i Lillehammer, fossilfri anleggsdrift  i Gjøvik og areal- og transportstrategi for Mjøsregionen er noen av tiltakene som har fått støtte.

Fylkesmannen mener det var mange gode og kvalifiserte søknader fra Oppland i år. Vi gratulerer de kommunene som har gått gjennomslag i årets tildeling, og ønsker lykke til med det viktige klimaarbeidet videre!

For fullstendig oversikt over tildelingene, se Miljødirektoratets side om Klimasats her.