Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

7,1 mill. kroner bevilget fra Klimasats til 10 klimatiltak i Oppland

Prosjekter i Oppland har fått 7,1 millioner av de 100 millionene som regjeringen lanserte i år gjennom støtteordningen «Klimasats».

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.10.2016

Prosjekter i Hadeland/Valdres/Vest-Oppland/Gudbrandsdalen fikk støtte. Seks kommuner har fått støtte til egne tiltak. I tillegg har fylkeskommunen fått støtte til to regionale prosjekter. Her kan du lese mer om alle prosjektene.

Gran har fått støtte til 3 prosjekter. De står som søker for etablering av nettverk for innovative og aktive klimakommuner i Oppland og Akershus. I tillegg gis det støtte til prosjektet med å fremme klimapositiv hytteliv på Lygna og en satsning på bærekraftig stedsutvikling og areal- og transportplanlegging.

Lillehammer har fått støtte til et forprosjekt for etablering av energistasjon i byen, samt støtte til arbeidet med klimavennlig transformasjon av Bydel Nord.

Gjøvik er nasjonal sykkelby, og har fått støtte til tilrettelegging for høst- og vintersykling med EL-sykkel

Ringebu har fått støtte til en mulighetsstudie for utvikling av klimapositiv reiselivsutbygging i Kvitfjell-Varden.

Øystre Slidre har fått støtte til et arbeid med klimapåvirkning og gjødsling i dal- og fjellbygder.

Oppland fylkeskommune har fått støtte til etablering av er kommunalt fylkesnettverk om klimaarbeid. I tillegg har de, gjennom Opplandstrafikk, mottatt støtte til et pilotprosjekt om innfasing av el-busser.

Mer informasjon og full oversikt over tildelingen og støtteordningen finner du på Miljødirektoratets hjemmeside (se her).  

 

Om Klimasats

Søknadsfristen i denne søknadsrunden var 23. juni, og fra Oppland ble det levert 19 søknader om økonomisk støtte. Fylkesmannen mener det er gledelig at det ble levert såpass mange gode søknader fra vårt fylkte.  Gjennom klimaavtalen som ble vedtatt i Paris og nylig underskrevet i New York vil Norge påta seg en forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. For å nå dette målet, må hele samfunnet bevege seg i en mer klimavennlig retning - «det grønne skiftet». Kommunene er svært viktige aktører i dette arbeidet, og Fylkesmannen ønsker å bidra til at kommunene i Oppland er minst like aktive også i neste utlysningsrunde.

Fylkesmannen gratulerer kommunene og fylkeskommunen med økonomisk støtte fra Klimasats til gjennomføring av klimatiltakene, og ønsker lykke til med gjennomføringen.

 

Bakgrunn

Regjeringen lanserte i år støtteordningen «Klimasats», der 100 millioner ble satt av til klimatiltak i kommunene i 2016. Gjennom klimaforliket i Stortinget er denne summen sikret i fem år framover. I utlysningen ble det presisert at Miljødirektoratet ønsket søknader innenfor følgende områder:

•  Klimavennlig areal- og transportplanlegging

• Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak

• Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak

• Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling

• Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

 

 

 

 

Kontaktpersonar