Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Viktige søknadsfrister for avlingsskadeerstatning og produksjonstilskudd i oktober!

Skal du søke om produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket er fristen 15. oktober, og søknader om erstatning for avlingssvikt må leveres innen 31. oktober.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.10.2018

Vi oppfordrer til å søke om erstatning for avlingssvikt i god tid før fristen, som er 31. oktober. Les hele saken hos Landbruksdirektoratet

For søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2, se her. Informasjon om regionale miljøtilskudd for jordbruket finner du her.