Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Lunsjseminar om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med IMDi Indre Øst, Innlandet politidistrikt, RVTS Øst og Oppland fylkeskommune arrangerer 9. november lunsjseminar om tema: Hvordan kan vi fange opp og bistå unge i Norge som blir utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.10.2018

Arrangører: Fylkesmannen i Oppland, IMDi Indre Øst, Innlandet politidistrikt, RVTS Øst og Oppland fylkeskommune.

Tidspunkt: 9. november 2018 kl 10.30 – 13.30

Sted: Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer

Målgruppe: Tjenesteledere og ansatte ved kommunale tjenester i Oppland som skole, barnevern, helse, NAV. Fylkeskommunale aktører som elevtjenesten inkl. helserådgiver, avdelingsledere, kontaktlærere, voksenopplæring og andre ansatte.

Påmelding til: Guri Rudi, fmopgru@fylkesmannen.no, påmeldingsfrist 1. november 2018. Begrenset antall plasser. Seminaret vil bli streamet på nettet.

Målsettinger med seminaret:

  • bidra til at tjenesteapparatet har nødvendig kompetanse
  • bidra til å synliggjøre trender og utvikling
  • bidra til å fremme tverretatlig samarbeid

PROGRAM

10.30 – Registrering, enkel servering

11.00 – Åpning av seminaret v/ Region direktør i IMDi Indre øst

11.10 – Hvordan fange opp og følge opp utsatte ungdom i skolen? Hva ser man etter   og hva gjør man med sin bekymring? v/minoritetsrådgiver i skolen

11.35 – Forebyggende arbeid i Norge. Hvilke ressurser har vi å spille på? v/kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

12.00 – Benstrekk

12.10 – Dere har plikten vi har lovverket – politiets rolle i det forebyggende arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. v/politiet

12.30 – Bistand til norske borgere i utlandet. v/integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner i Jordan og Tyrkia

13.10 – RVTS presenterer nettside som omhandler tematikken. v/RVTS

13.30 – Seminarslutt