Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Helsetjenester

Her finner du informasjon om helsetjenester knyttet til flyktninger.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.10.2015

21.12.15: Vaksinering av flyktninger 

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) har nå tilrettelagt for mottak av vaksinasjonsmeldinger på DUF-nummer i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. DUF-nummer er det tolvsifrede identitetsnummeret som utstedes av Utlendingsdirektoratet (UDI) til alle som søker om opphold i Norge. All vaksinasjon er meldepliktig, det er derfor viktig å få disse vaksinedataene registrert i SYSVAK så snart som mulig etter vaksinasjonen. Mer informasjon finnes her (FHI).  

Råd om vaksinasjon til asylsøkere er nå knyttet til tid etter ankomst og ikke ulike mottaksfaser.

  • På store, tettbebodde ankomstsentre bør alle barn under 15 år tilbys vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) allerede ved ankomst. Foreløpig utføres ikke slik vaksinasjon ved Ankomstsenter Østfold eller Ankomstsenter Finnmark.
  • Oppvaksinering av barn i henhold til det norske barnevaksinasjonsprogrammet anbefales startet opp innen 3 måneder etter ankomst til Norge. Spedbarn bør få tilbud raskest mulig.
  • Alle voksne bør tilbys MMR- og poliovaksine innen 3 måneder etter ankomst.

Les mer her (FHI).

18.12.15: Antitoksin mot miltbrann tilgjengelig

Folkehelseinstituttet minne rom at det er nødvendig med høy beredskap mot sykdommen miltbrann (anthrax). Folkehelseinstituttet har opprettet et lite beredskapslager av antitoksin-preparatet Raxibacumab.

Les mer her. (FHI)

02.10.15: Helsedirektoratet

Rett til helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen:
Alle i Norge har rett til helse- og omsorgstjenester. Informasjon om rettigheter og tjenester bør gjøres tilgjengelig slik at alle får nødvendig helsehjelp (lenke til veiledere >)

Rett til helsehjelp fra spesialhelsetjenesten
Her gjengir vi de mest aktuelle bestemmelsene om retten til helsehjelp fra spesialhelsetjensten (lenke til sak>

02.10.15: NAKMI – norsk kompetansesenter for minoritetshelse

arbeider på oppdrag fra helsedirektoratet.
Her er en oppsummering om syriske flyktninger og helsetjenester >

02.10.15: Folkehelseinstituttet - asylsøkeres helse

Folkehelseinstituttet har laget temaside om asylsøkeres helse, beregnet på kommunehelsetjenesten. Den nye temasiden inneholder bl.a. veiledere som er relevante for situasjonen nå og lenker til eksterne organisasjoner og du finner sida her.

02.10.15: Folkehelseinstituttet - smittevern

Her er det Folkehelseinstituttet skriver om tuberkulose > på sine nettsider.
Her er instituttets brev til vertskommuner for asylmottak (lenke til brev >)

02.10.15: Psykisk helse

Hver kommune har opprettet et psykososialt kriseteam og det finnes ansatte som jobber med psykisk helse i kommunene til daglig.  Kommunene bør vurdere om og hvordan egne ansattes kompetanse kan brukes inn i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått.