Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Folk og samfunn

Oppdatert 22.03.2022

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet(3)

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


15.08.2018

Kongefamilien til Maihaugen

Mandag 27. august skjer åpningen av Dronningens barndomshjem, som er flyttet fra Vinderen i Oslo og satt opp igjen i Boligfeltet på Maihaugen. Åpningen er et privat arrangement for inviterte gjester, mens huset åpnes for publikum 29. august.


12.07.2018

Kongens fortjenstmedalje tildelt Øystein Ulen, Sel

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen torsdag 12. juli i forbindelse med Dansefestivalen på Sel.


29.04.2018

Nye nordmenns store dag

Det var den store dagen for «nye nordmenn». Den offentlige statsborgerseremonien har kultur og taler, mat og sang – men det som først og fremst utpeker seg er gleden over samværet; praten folk imellom, fotograferingen av hverandre eller selfiene foran det norske flagget.


23.04.2018

Avdekket flere brudd på introduksjonsloven

I 2017 gjennomførte Fylkesmannen i Oppland tilsyn etter introduksjonsloven med to kommuner. I begge kommuner ble det avdekket lovbrudd.


19.01.2018

Betydelig nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Fylkesmannen betalte i 2017 ut nærmere fire millioner kroner til advokter og tolker under ordningen fri rettshjelp. Dette er nærmere 1,8 millioner mindre enn i 2016.


12.01.2018

Flere skilte seg i 2017

Det var en liten oppgang i antall skilsmisser i Oppland i 2017. Antall separasjoner gikk ned.


29.11.2017

- Å forebygge sosial ulikhet er viktig for å få til god integrering-

Dette var budskapet til Sylo Taraku da han i dag innledet på en fag- og erfaringssamling på Gjøvik. Han sa videre "at for å få dette til trengs det kompetanse og kvalifisering" Tema var integrering og ca 100 deltakere fra kommunene i Oppland og statlige etater deltok


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Aktuelt

Ein notis i høgresida