Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ledige stillinger

Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland blir fra 1. januar 2019 ett embete. Under finner du alle ledige stillinger for begge embetene:

Ledige stillinger i Oppland
 • Det er for tiden ingen ledige stillinger hos Fylkesmannen i Oppland
Ledige stillinger i Hedmark
 • Det er for tiden ingen ledige stillinger hos Fylkesmannen i Hedmark
24.05.2014

Flom

Her vil dere finne informasjon om flomvarsel og statusrapporter

03.02.2014

ØVELSE, ØVELSE ØVELSE

Test av beredskapsside

27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet(3)

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


20.12.2018

Rovvilterstatning 2018

Det er en nedgang i antall erstattede sau og lam på utmarksbeite fra 2017 til 2018 i Oppland. Nedgangen er fra ca 3200 dyr erstattet i 2017 til ca 2560 erstattede dyr i 2018 (640 dyr).


19.12.2018

37 år med fylkesmenn i Oppland

Da Fylkesmannen i Oppland nylig markerte at fra årsskiftet er 238 år med «aleneskap» slutt, stilte fire Fylkesmann i Oppland opp. Til sammen har de styrt fylkesmannsskuta i 37 år. For fra årsskiftet et det en fylkesmann felles for Hedmark og Oppland.


19.12.2018

Pålegg om tiltak for pukkverk på Kvamsfjellet

Fylkesmannen har gitt Stian Brenden Maskinservice AS pålegg om tiltak for å overholde gjeldende støygrenser for pukkverket som er satt opp ved Rondablikkdokka. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tilstrekkelige støydempende tiltak der pukkverket nå er satt opp, innebærer vedtaket at pukkverket må flyttes til et mer egnet sted.


19.12.2018

Rehabiliteringsforum 2019

Fylkesmannen i Innlandet og Sykehuset Innlandet divisjon habilitering og rehabilitering inviterer  til  2 dagers Rehabiliteringsforum 13. og 14. mars. 


19.12.2018

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Med forbehold om Stotingets budsjettvedtak utlyses med dette tilskudd for å rekkruttere flere psykologer i kommunene i 2019


13.12.2018

Nytt læringsnotat om dobbeltkontroll av legemidler

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat om uønskede hendelser i forbindelse med dobbeltkontroll av legemidler. Manuell dobbeltkontroll kan bidra til færre legemiddelfeil hvis den utføres riktig og etter felles standarder.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium