Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Søknadsfrist:
15. januar 2022
Målgruppe:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner
Ansvarleg:
Statssforvaltningen
Kven kan søke:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive tapsforebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og reindrifta, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

Publisert 12.12.2021

Statsforvalteren tildeler årlig midler til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). 

Søknad skal leveres i elektronisk søknadssenter

Alle søknader skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter; https://soknadssenter.miljodirektoratet.no.

Mer informasjon

Bruken av FKT-midler er styrt av forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskrifta) og kommentarene til denne. Vedtatt regional forvaltningsplan for rovvilt gir også føringer for behandling av søknadene.   

Søknadsfrist:
15. januar 2022
Målgruppe:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner
Ansvarleg:
Statssforvaltningen
Kven kan søke:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner