Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Søknadsfrist:
Løpande
Målgruppe:
Barn, unge og voksne med psykiske plager/rusproblemer som har behov for hjelp
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Nordland
Kven kan søke:
Kommuner, i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten eller andre aktører
Rapporteringsfrist:
1. april 2022
Stabler av mynter
Stabler av mynter

Statsforvalteren i Nordland har fått inn søknader for kr 20 000 000,-. Midler til fordeling er kr 8 000 000,-.

Vi tar derfor ikke mot flere søknader, med virkning fra og med 21.6.2021.

Publisert 20.05.2021

Formålet med tilskuddet er å midlertidig styrke og øke tilgangen til eksisterende kommunale lavterskel behandlingstilbud.

Søknaden skrives i Word, skal være kortfattet og gi en poengtert beskrivelse av hvordan kommunen vil styrke sitt tilbud, sett opp mot tildelingskriteriene og rapporteringspunktene. 

Søknaden skal også gi informasjon om kontaktperson, kommunens kontonummer og organisasjonsnummer.

Søknaden sendes til Statsforvalteren i Nordland: sfnopost@statsforvalteren.no

Søknadene behandles fortløpende, inntil bevilgningen er oppbrukt, men senest innen 18.juni 2021.

For mer informasjon om bl.a. rapportering og fullstendig regelverk, se link til Helsedirektoratets nettside.

Søknadsfrist:
Løpande
Målgruppe:
Barn, unge og voksne med psykiske plager/rusproblemer som har behov for hjelp
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Nordland
Kven kan søke:
Kommuner, i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten eller andre aktører
Rapporteringsfrist:
1. april 2022