DSB-CIM

DSB-CIM® er web-basert krisehåndteringssystem som systematiserer og organiserer rutinemessige oppgaver, slik at du får bedre kontroll og mer tid til ledelse og beslutninger. 

Verktøyet gir deg full kontroll med informasjonsflyten internt og eksternt under en hendelse, noe som sikrer deg et optimalt grunnlag for å fatte riktige beslutninger og koordinere ressursene.

Kontaktpersonar

Dokument