Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Årsmeldinger

Årsmeldingen gir et innblikk i mangfoldet av saker og oppgaver Fylkesmannen i Nordland utfører. Lastes ned fra siden her.

 

 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 29.05.2017