Publisert 20.05.2021

Nasjonalparkstyret har fått ny hjemmeside

Lofotodden nasjonalparkstyre har fått ny hjemmeside. All informasjon om nasjonalparken, regelverk og forvaltningen vil du finne på den nye hjemmesiden.

Følg linken for ny hjemmeside: https://www.nasjonalparkstyre.no/Lofotodden 

 

Nasjonalparkstyrets gamle hjemmeside hos Statsforvalteren i Nordland vil etter hvert bli lagt ned. 

 


Publisert 01.02.2021

Årsrapporter- Nasjonalparkstyret og SNO

Historiens første årsapport fra Lofotodden nasjonalparkstyret og det lokale Statens Naturoppsyn legges herved ut. 


Publisert 06.10.2020

Vestbygda Beitelag får bruke drone i Lofotodden nasjonalpark

Vestbygda Beitelag har fått tillatelse til å bruke drone under sanking av sau i Lofotodden nasjonalpark, Flakstad kommune.  


Publisert 09.07.2020

Lofotodden nasjonalparkstyre anmelder ulovlig bruk av drone

I et ekstraordinært styremøte, torsdag 9. juli 2020, fattet Lofotodden nasjonalparkstyre vedtak om å anmelde tre forhold om brudd på vernebestemmelsen for Lofotodden nasjonalpark.


Publisert 04.06.2020

Etablering av besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark

I statsbudsjettet for 2020 ble det satt av 1 million kr. til etablering av et besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark. Miljødirektoratet og Lofotodden nasjonalparkstyre ser nå etter aktører i Moskenes eller Flakstad kommuner som ønsker å etablere et besøkssenter autorisert under Miljødirektoratet.


Publisert 01.04.2020

Brukerundersøkelse i Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark har en høy andel utenlandske turister. Besøksgruppen er relativt ung og har svært varierende grad med friluftslivserfaring. Den spesielle naturen i Lofotodden tiltrekker mange turgåere, men den høye besøksmengden kan for enkelte områder ha nådd et smertepunkt.


Publisert 27.03.2020

Faglig rådgivende utvalg

Faglig rådgivende utvalg skal komme med råd og innspill til styret. Dette er for å bedre mulighetene for lokal medvirkning i forvaltningen av verneområdene.


Publisert 27.03.2020

Forvaltningsplan og besøksstrategi

Forvaltningsplan og besøksstrategi er under utarbeidelse.


Publisert 27.03.2020

Nasjonalparkstyret

Lofotodden Nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljødirektoratet som forvaltningsmyndighet for Lofotodden nasjonalpark. Styret består av 3 medlemmer med personlig vara. Medlemmene i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikere oppnevnt av de to berørte kommunene, Moskenes og Flakstad, og Nordland fylkeskommune.  


Publisert 27.03.2020

Organisert ferdsel i Lofotodden

Retningslinjer for organisert ferdsel.


Kontaktpersonar

Besøks- og postadresser

Besøksadresse: Rådhuset, Reineveien 67, 8390 Reine
Postadresse: Fylkesmannen i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø

Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret:

  • Leder: Lillian Rasmussen (Moskenes kommune)
  • Nestleder: Jim Olaisen (Flakstad kommune)
  • Styremedlem: Rita Lekang (Nordland fylkeskommune)

Varamedlemmer:

  • Bjørn Jensen (Moskenes kommune)
  • Inger Marie Lemvik (Flakstad kommune)
  • Jim Simonsen Jenssen (Nordland fylkeskommune)