Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark ble opprettet i 2018, og er den 40. nasjonalparken i Norge. Nasjonalparken ligger ytterst i Lofoten, i kommunene Moskenes og Flakstad, og har et areal på 99 km2, hvorav 86 km2 er landareal og 13 km2 er sjøareal.

Lofotodden nasjonalpark har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder, med sitt særpregete og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder.

Nasjonalparken har en rik fjellflora til tross for næringsfattig berggrunn. Lofoten var ett av områdene som ble tidligst isfritt etter istiden, derfor finner vi noen av de eldste forekomstene av enkelte fjellplanter akkurat her. Lofotodden nasjonalpark er et viktig hekkeområde for flere sjøfugl- og rovfuglarter. Lofotodden har også en lang kulturhistorie med spor etter bosetting helt tilbake til steinalderen. Forekomst av eldre kulturminner, gir sammen med spor etter nyere tids bosetting langs yttersida av Moskenesøya, området svært stor tidsdybde.

Velkommen inn til Lofotodden nasjonalpark!


01.02.2021

Årsrapporter- Nasjonalparkstyret og SNO

Historiens første årsapport fra Lofotodden nasjonalparkstyret og det lokale Statens Naturoppsyn legges herved ut. 


06.10.2020

Vestbygda Beitelag får bruke drone i Lofotodden nasjonalpark

Vestbygda Beitelag har fått tillatelse til å bruke drone under sanking av sau i Lofotodden nasjonalpark, Flakstad kommune.  


09.07.2020

Lofotodden nasjonalparkstyre anmelder ulovlig bruk av drone

I et ekstraordinært styremøte, torsdag 9. juli 2020, fattet Lofotodden nasjonalparkstyre vedtak om å anmelde tre forhold om brudd på vernebestemmelsen for Lofotodden nasjonalpark.


04.06.2020

Etablering av besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark

I statsbudsjettet for 2020 ble det satt av 1 million kr. til etablering av et besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark. Miljødirektoratet og Lofotodden nasjonalparkstyre ser nå etter aktører i Moskenes eller Flakstad kommuner som ønsker å etablere et besøkssenter autorisert under Miljødirektoratet.


01.04.2020

Brukerundersøkelse i Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark har en høy andel utenlandske turister. Besøksgruppen er relativt ung og har svært varierende grad med friluftslivserfaring. Den spesielle naturen i Lofotodden tiltrekker mange turgåere, men den høye besøksmengden kan for enkelte områder ha nådd et smertepunkt.


27.03.2020

Faglig rådgivende utvalg

Faglig rådgivende utvalg skal komme med råd og innspill til styret. Dette er for å bedre mulighetene for lokal medvirkning i forvaltningen av verneområdene.


27.03.2020

Forvaltningsplan og besøksstrategi

Forvaltningsplan og besøksstrategi er under utarbeidelse.


27.03.2020

Nasjonalparkstyret

Lofotodden Nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljødirektoratet som forvaltningsmyndighet for Lofotodden nasjonalpark. Styret består av 3 medlemmer med personlig vara. Medlemmene i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikere oppnevnt av de to berørte kommunene, Moskenes og Flakstad, og Nordland fylkeskommune.  


27.03.2020

Organisert ferdsel i Lofotodden

Retningslinjer for organisert ferdsel.


27.03.2020

Planer og publikasjoner

-


Kontaktpersonar

Besøks- og postadresser

Besøksadresse: Rådhuset, Reineveien 67, 8390 Reine
Postadresse: Fylkesmannen i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø

Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret:

  • Leder: Lillian Rasmussen (Moskenes kommune)
  • Nestleder: Jim Olaisen (Flakstad kommune)
  • Styremedlem: Rita Lekang (Nordland fylkeskommune)

Varamedlemmer:

  • Bjørn Jensen (Moskenes kommune)
  • Inger Marie Lemvik (Flakstad kommune)
  • Jim Simonsen Jenssen (Nordland fylkeskommune)