Søknad om midlertidig endring av maksimal tillatt biomasse på grunn av korona

Koronasituasjonen kan føre til at det oppstår behov for at maksimal tillatt biomasse ved en lokalitet midlertidig overstiges.

Publisert 12.05.2020

Søknader om midlertidig endring av maksimal tillatt biomasse på lokalitetsnivå på grunn av koronasituasjonen skal sendes på eget søknadsskjema som ligger på Fiskeridirektoratets hjemmesider under korona-informasjon.

Se felles informasjon fra Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i lenken.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.