Sjekkliste for søknader om akvakultur

Vi ser at søknader om akvakultur i vårt fylke har noen gjentakende mangler. Dette forårsaker unødig ressursbruk hos både forvaltning og søkere, og Fylkesmannen i Nordland har derfor utarbeidet en sjekkliste til hjelp ved søknadsskriving.

Publisert 02.12.2019

Sjekklisten ligger vedlagt denne artikelen. Listen inneholder ikke nye krav, og Fylkesmannens praksis ved saksbehandling er uendret. Den skal leses som en påminnelse om noen eksisterende krav til søknad der vi oftest avdekker mangler. Listen må ikke anses som uttømmende, og Fylkesmannen tar forbehold om at den kan endres, for eksempel ved endrede retningslinjer.

I høyre kolonne finner dere også en veileder til forundersøkelser som fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, Fiskeridirektoratet region Nord og Fiskeridirektoratet region Nordland har utarbeidet med bidrag fra Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark. Veilederen ble utgitt i april 2018 og forteller hvilke typer søknader som skal ha forundersøkelse og hva forundersøkelsen i så fall skal inneholde.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.