Søknader om utslippstillatelse til akvakultur i 2016

I 2016 behandlet Fylkesmannen i Nordland 44 søknader om tillatelse til akvakultur. Siden det er mye oppmerksomhet rundt denne næringen ønsker vi å opplyse om hvilke saker som er behandlet og hvilke utfall de har fått hos Fylkesmannen.

Publisert 08.03.2017

Utslippstillatelse

Av de sakene vi behandlet i 2016 ble 34 innvilget som omsøkt, ni ble delvis innvilget og én ble avslått. Søknadene kom fra 23 ulike selskaper og gjaldt akvakulturlokaliteter i 26 ulike kommuner.

Vi gjør oppmerksom på at denne oppsummeringen kun gjelder Fylkesmannens behandling, og at hver søknad også trenger en tillatelse fra Fylkeskommunen for å tre i kraft. 

Uttalelse

I tillegg til å avgjøre om utslippstillatelse kan innvilges, gir Fylkesmannen en uttalelse i forhold til verneområder, friluftsliv og biologisk mangfold. Dersom vi mener at innvilgelse vil medføre uakseptabel risiko for forringelse av slike verdier, kan vi fraråde at det gis tillatelse. Uttalelsene blir oversendt Mattilsynet og Nordland fylkeskommune og skal inngå i deres vurdering av søknadene. Vi har gitt uttalelse til 39 av de 44 søknadene vi behandlet i 2016, der vi frarådet at det ble gitt tillatelse til fem av disse.

Utfall av akvakultursøknader behandlet av Fylkesmannen i Nordland i 2016

LokalitetKommuneUtslippstillatelseFrarådningSelskap
Pundsvik Ballangen  Nei * Ballangen Sjøfarm AS
Tosen Bindal/Brønnøy  Ja  * Bindalslaks AS
Brønnøyskjæran Bodø Ja  Nei Vestfjord Marine AS 
Varholmen Brønnøy  Ja  Nei  Bindalslaks AS 
Gaukværøy Bø  Ja  Nei  Egil Kristoffersen & Sønner AS 
Mikkelsøya Bø  Begrenset  Nei  Egil Kristoffersen & Sønner AS 
Slapøya N Dønna  Ja  Nei  LetSea AS 
Bjørnsøya Dønna  Ja  Nei  LetSea AS 
Sundsøy Dønna  Begrenset  Nei  Tomma Laks AS 
Havstein Sør Dønna  Ja  Nei  LetSea AS 
Mølnarodden Flakstad  Ja  Nei  Silver Seed AS 
Fugløya Gildeskål  Ja  Ja  Gigante Offshore AS 
Kjerkvika Gildeskål  Ja  Ja  Seafood Security AS 
Hammarvika Gildeskål Ja  Ja  Seafood Security AS
Arnøysundet Gildeskål Ja  Nei  Nova Sea AS 
Lilleelv Hadsel Ja  Sigerfjord Fisk AS 
Veggfjell Hamarøy  Ja  Cermaq Norway AS 
Sørværet Herøy/Vega  Begrenset  Nei  Bindalslaks AS 
Klipen Leirfjord  Ja  Nei  Nova Sea AS 
Kveitholmen Lurøy  Ja  Nei  Lovundlaks AS 
Kokvika Lurøy  Ja  Nei  Nova Sea AS 
 Vardskjæret Sør Lurøy  Ja  Nei  Lovundlaks AS 
Store Bukkøy N  Lurøy  Ja  Nei  Lovundlaks AS 
Lille Djupfest  Lødingen Ja  Nei  Mortenlaks AS 
Husby  Nesna  Ja  Nei  Tomma Rensefisk AS 
Selsøyvær  Rødøy Ja  Nei  Selsøyvik Havbruk AS 
Blikvær Rødøy  Ja  Ja  Nova Sea AS 
Steppan Saltdal  Begrenset  * Salten Smolt AS 
Forsan Steigen  Begrenset  Nei  Cermaq Norway AS 
Bergsøy  Steigen  Ja  Nei  Cermaq Norway AS 
Svartfjell  Steigen  Begrenset  Nei  Cermaq Norway AS 
Vinkfjorden  Steigen  Ja  Nei  Folla Alger AS 
Matvika  Sørfold  Ja  Nei  Marine Harvest Norway AS 
Kines  Sørfold  Ja  Nei  Marine Harvest Norway AS 
Kalvik  Sørfold  Ja  Nei  Marine Harvest Norway AS 
Elvkroken  Sørfold  Ja  Nei  Marine Harvest Norway AS 
Forsåstorvika  Tysfjord  Begrenset  Nei  Nordlaks Oppdrett AS 
Skonseng  Vefsn  Ja  Nei  Nova Sea AS 
Rørskjæran  Vega  Begrenset  Ja (betinget)  Marine Harvest Norway AS 
Heldalen  Vestvågøy  Begrenset  Nei  Lofoten Sjøprodukter AS 
Kalvhylla  Vevelstad  Ja  Nei  Nova Sea AS 
Framnes  Vågan  Ja  Nei  Framnessmolt AS 
Ørsnes  Vågan  Ja  Nei  Lofoten Akvaponi AS 
Finnkjerka  Vågan/Hadsel  Ja  Nei  Nordlaks Oppdrett AS 

(* - Fylkesmannen har ikke uttalt seg i forbindelse med søknadsbehandling i 2016. Dette kan for eksempel skyldes at vi har uttalt oss ved en tidligere søknad på samme lokalitet)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.