Fylkesmannen tillater ikke oppdrett ved Hysværet i Vega kommune

Fylkesmannen har avslått søknaden fra Vega Sjøfarm om utslippstillatelse ved Hysværet i Vega. Vi mener at det ikke er sannsynliggjort at området tåler den økte belastningen som utslippet fra oppdrett vil utgjøre her. 

Publisert 19.05.2017

Den samlede vurderinga vi har gjort knyttet til forurensning, naturmangfold og landskapsvern gjør at vi i dette tilfellet gir et avslag på søknaden om utslippstillatelse ved Hysvær. Vi har også vurdert kunnskapsgrunnlaget, de sårbare bestandene i området og den samlet belastning på naturmangfoldet som tiltaket kan medføre. 

Vega Sjøfarm As har søkt om utslippstilltalelse til matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved lokaliteten Hysværet i Vega kommune. Det er søkt om en maksimal biomasse på 3120 tonn. Lokaliteten ligger innenfor Vega verdensarvområde og innenfor Søla/Hysvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning.

Det har vært skrevet to rapporter fra SWECO AS og fra UNESCO sine overvåkningsorgan om Vega Verdensarvområde og påvirkning fra akvakultur i forhold til landskapsvern og dyreliv. Vi har i tillegg vurdert anbefalingene fra UNESCOS rådgivende organ: ICOMOS/IUCN samt SWECO sin landskapsanalyse. Anbefalingene til  ICOMOS/IUCN og SWECO er å ikke gi tillatelse til oppdrettsvirksomhet innenfor verdensarvområdet. 

Søknaden har vært gjennom en lang prosess. Det har også vært søkt om unntak fra vernebestemmelsene i verneområdet. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.