Tre inn i fremtiden - Økt bruk av tre

Prosjekt «Tre inn i fremtiden» skal motivere til økt bruk av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping innenfor treindustri i Nordland. Treindustrien, arkitekt- og byggebransjen skal mobiliseres til å satse på innovative utviklingsprosjekter med tre og treprodukter som tema. 

Prosjektet er finansiert som et spleiselag mellom Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune. Prosjektets første tre år fra 2015-2018, med navn «Økt bruk av tre i Nordland», har fått sin forlengelse til 2021. Prosjektleder er Stein-Petter Hillestad.


Publisert 17.03.2016

Hadsel Videregående i massivtre

Nordland fylkeskommune deltar i prosjekt "Økt bruk av tre i Nordland" sammen med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Nordland.

Det er svært gledelig å kunne informere om at fylkeskommunen ved dette er sitt miljøansvar bevisst og bygger Hadsel videregående skole i massivtre.


Publisert 27.11.2015

Trebasert Innovasjonsprogram videreføres i 2016

Statsbudsjettet sikrer kontinuitet i arbeidet med motivering til økt bruk av tre, forankret i reduserte klimagassutslipp og store skogressurser.


Publisert 25.11.2015

Bondens massive fjøsbygning

Vil du se den tøffeste fjøsen på landet? Dra til Steigen, spør hvem som helst om hvor denne finnes og du havner hos Randi og Hans Einar på Engeløya!


Publisert 24.11.2015

"Mathavna" kan bygges i massivtre

Snøhetta har tegnet det som kan bli et verdenskjent signalbygg - midt i Bodø sentrum.


Publisert 23.10.2015

Økt fokus på bioenergi og bruk av moderne trekonstruksjoner

Bra oppmøte på seminar bærekraft i skog og bygg, 20.oktober i Mosjøen


Publisert 25.09.2015

Seminar Bærekraft i skog og bygg

Vi inviterer til en spennende dag på tema skog, bioenergi og moderne trebyggeri, tirsdag 20.oktober 2015.


Publisert 17.08.2015

Bankgata Flerbrukshall i Bodø på 5 minutter!

Fest setebeltet og bli med på byggingen av Bankgata Flerbrukshall i massivtre.


Publisert 17.03.2015

Fagtur om bruk av tre som byggemateriale i større bygg

Velkommen til fagtur i Bodø og Fauske onsdag 25. mars 2015


Publisert 17.03.2015

Full fart på tresatsninga i Nordland

Prosjektleder for prosjektet Økt bruk av tre i Nordland er ansatt