Kom med forslag til kandidater til nordnorsk økomatpris 2021

Vinnere av nordnorsk økomatpris 2020, Marielle De Roos og Hugo Vink som driver Lofoten Gårdsysteri. Foto: Lofoten Gårdsysteri
Vinnere av nordnorsk økomatpris 2020, Marielle De Roos og Hugo Vink som driver Lofoten Gårdsysteri. Foto: Lofoten Gårdsysteri

Statsforvalterne i Nord-Norge (tidligere Fylkesmennene) ønsker forslag til kandidater til nordnorsk økomatpris innen 15. mars 2021. Alle er velkomne til å sende inn forslag.

Publisert 04.02.2021

Om prisen

Gjennom tildeling av nordnorsk økomatpris ønsker Statsforvalterne i landsdelen å sette fokus på økologisk mat i Nord-Norge.

Prisen tildeles en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen. Kandidaten kan bidra til dette gjennom produksjon, videreforedling av produkter, varehandel, restaurantdrift, forskning, formidling, undervisning, veiledning, kunstneriske uttrykk, eller på andre måter.

Øvrige kriterier

  • Kandidater bør ha tilknytning til landsdelen
  • Kandidater bør ha Debiogodkjenning
  • Kandidater må tilfredsstille formelle bransjekrav

Prisen består av et pengebeløp på 50 000 kr og et diplom.

Innsending av forslag og frist

Forslaget må inneholde en presentasjon av kandidaten og innsatsen denne gjør eller har gjort for å fremme produksjon eller forbruk av økologisk mat, samt resultater av kandidatens arbeid, og gjerne med bilder.

Frist for å foreslå kandidater til prisen er 15. mars 2021.

Forslag sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark per epost. 

Epost: sftfpost@statsforvalteren.no   

Valg av vinner

Statsforvalterne i Nord-Norge peker ut vinneren av prisen etter innstilling fra en jury sammensatt av representanter for Økologisk Nord-Norge, Kokklaugene i Nord-Norge, Norges Bondelags fylkeslag i Nord-Norge, Norges Bonde- og Småbrukerlags fylkeslag i Nord-Norge, Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland.

Informasjon om hvor prisoverrekkelsen finner sted vil komme senere.

Kontaktperson