TINE viderefører økomelk-satsingen i Nord-Norge

Gjennom et nytt oppfølgingsprosjekt for årene 2015-2016 skal TINE jobbe for å øke salget av økologisk melk, både i dagligvarehandelen og storhusholdningsmarkedet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.08.2015

Økomelkprosjektet i Nord-Norge skal jobbe innenfor tre ulike satsningsområder i årene 2015 og 2016.

  1. Økt tilførsel av økologisk råstoff til meierianlegget i Harstad
  2. Økt salg av økologisk melk i landsdelen
  3. Økt anvendelse av det økologiske råstoffet som produseres


Prosjektet har konkrete målsettinger for hvert av satsningsområdene, og målsettingene er delt inn i forhold til hva som skal oppnås i prosjektperioden (utgangen av 2016) - og hva som skal oppnås ved utgangen av 2019 (langtidseffekt).

Det er først og fremst et behov for at det produseres mer økologisk råstoff i det geografiske området som sogner til meierianlegget i Harstad.

 Dette kan oppnås gjennom en kombinasjon av flere tiltak:

  • De som er økologiske produsenter i dag jobber for å fylle de melkekvotene de har disponibel på gården
  • Eksisterende økologiske produsenter kjøper kvote og øker produksjonen ved sin gård
  • Rekruttering av flere produsenter som ønsker å legge om fra konvensjonell til økologisk melkeproduksjon

For å nå prosjektets målsetning om økt råstofftilgang til meierianlegget i Harstad, ønsker TINE blant annet å komme i kontakt med nysgjerrige og interesserte kumelkprodusenter. Aktuelle geografiske områder vil være Steigen, Lofoten, Vesterålen, Andøya, Lødingen, Ofoten og Midt-Troms. Dette er områder hvor melka er i akseptabel transportavstand fra Harstad. Ta kontakt med TINE Rådgiver Kjerstin Skaar, tlf. 901 11 059 eller TINE prosjektleder Hanne Strand, tlf. 995 29 645.

Prosjektet finansieres av Landbruksdirektoratet, Fylkeskommunene i Nordland og Troms, TINE SA, Norsk Landbruksrådgiving og Fylkesmennene i Nordland og Troms.