Dobling av økomelksalg i Nord-Norge

Salget av økologisk melk er mer enn doblet i Nord-Norge i 2012 sammenlignet med 2011.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.01.2013

Det er først og fremst Forsvarets etterspørsel etter økologisk melk som har gitt denne salgsøkningen. De får økomelk til dispensere i sine kantiner i 10-liters "bag in box" fra TINEs meieri i Harstad.

Flere produsenter som leverer økologisk melk har ført til at meieriet i Harstad startet tapping av økologisk melk i 2012.

Det er fortsatt etterspørsel etter økologisk melk, og TINE jobber sammen med blant annet Fylkesmannen i Nordland for å få flere melkeprodusenter til å legge om til økologisk produksjon, gjennom prosjektet «Økt økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge». TINE vil inngå avtaler om økologisk produksjon med inntil 60 gårdbrukere i Nord-Norge. I dag er det 14 økomelkprodusenter i landsdelen.

Kan din gård drives økologisk?
Melkeprodusenter som vurderer omlegging til økologisk melkeproduksjon kan ta kontakt med sin TINE-rådgiver for å vurdere om det er grunnlag for en omlegging på gården. TINE har en rådgivingspakke som er gratis og uforpliktende (Økologisk førsteråd - ØFR), for å se på de økonomiske mulighetene og ressursutnyttelsene på gården.