Åpent møte om økologisk landbruk

Landbrukets ØKOLØFT inviterer til åpent møte om økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser i Bodø, 20. oktober.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.10.2016

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid for å snu den negative trenden for økologisk produksjon i Norge. Etterspørselen etter økologisk mat er i dag på mange områder større enn det norsk landbruk produserer.  Det betyr at for eksempel frukt, bær eller korn som kunne vært produsert på norske ressurser, i stedet må importeres.

Nå inviteres det til et åpent møte på:
Nordland kultursenter i Bodø torsdag 20. oktober 2016 kl 11.00-15.00.

Det vil bli kort informasjon om hvorfor det er ønskelig at flere legger om til økologisk, flere produsenter vil fortelle om sine erfaringer, og de ulike aktørene vil gi kort informasjon om deres rolle for økt økologisk landbruk. Se program i høyre marg.

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos - Økologisk Norge.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.