Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir

Fylkesmannen i Nordland arbeider for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket.

Mål og strategier for fylkesmannens arbeid med økologisk mat er beskrevet i Økomat - så klart! Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2010-2015.


Publisert 18.09.2015

Server mer økologisk mat i offentlige kantiner! Studietur for storkjøkken 9.-11. november

Meld deg på studietur til København innen 9. oktober.


Publisert 14.09.2015

Nordnorsk økomatpris 2015 overrekkes på SMAK i Tromsø

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre overrekker Nordnorsk økomatpris 2015 under SMAK nordnorsk matfestival, 18. september.


Publisert 11.08.2015

TINE viderefører økomelk-satsingen i Nord-Norge

Gjennom et nytt oppfølgingsprosjekt for årene 2015-2016 skal TINE jobbe for å øke salget av økologisk melk, både i dagligvarehandelen og storhusholdningsmarkedet.


Publisert 12.06.2015

Dønna kommune har fått bronse for sin satsning på økologisk mat

Dønnamannen kantine på Dønna barne- og ungdomsskole og kjøkkenet på Dønna omsorgssenter markerte tirsdag 9. juni at de har nådd sine mål om å øke forbruket av økologisk mat. Tildelingen av Debios serveringsmerke viser at det brukes mellom 15 og 50% økologisk mat på de to kjøkkenene.


Publisert 26.05.2015

Velkommen til økologisk frokost!

Onsdag 10. juni inviterer Debio til gratis økologisk frokost med økogründer Jon-Frede Engdahl, på Grand hotel i Bodø.


Publisert 27.04.2015

Hva er vinneroppskriften?

Tove og Knut Åland på Aalan gård i Vestvågøy var de første vinnerne av Nordnorsk økomatpris. Les om dem og drifta på gården i denne artikkelen.


Publisert 27.04.2015

Nordnorsk økomatpris 2015

Frist for å komme med forslag til vinner av årets pris er 1. juli 2015


Publisert 26.03.2015

Studietur til Østerrike, Sveits og Tyskland

Har du lurt på om reiseliv eller lokal matproduksjon med utgangspunkt i gården din kan være noe for deg? Da skal du se nærmere på dette programmet for studietur til Østerrike, Sveits og Tyskland som går av stabelen 31.august - 4.september. Bli med å treffe noen av de ypperste leverandørene på reiseliv, mat og kultur i Bodensee-regionen og la deg inspirere!


Publisert 24.02.2015

Nisjesau til marked i Lofoten og Vesterålen

LofotenMat har gjennomført en kartlegging av produsenter og marked for villsau og økologisk saueproduksjon i Lofoten og Vesterålen. Nå er prosjektrapporten ferdig.


Publisert 08.01.2015

Økologiske skolehager og bærekraftig læring

Samlingsbasert studium for lærere og gårdbrukere. Søknadsfrist 10. mars.