Matproduksjon

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir

Lokal matproduksjon

Nordland har en rekke bedrifter knyttet til lokal matproduksjon. Gruppen bedrifter inkluderer både de som driver med videreforedling, servering fra egen gård og salg fra egen gård. I tillegg til enkeltbedriftene har vi en rekke samarbeids- og bedriftsnettverk i fylket.

Nyheter


Publisert 25.11.2015

Skal gjøre nordnorsk mat til en turistattraksjon

15. - 24. januar 2016 deltar Norge på den anerkjente internasjonale messen Grüne Woche i Berlin. Dette er en av verdens største publikumsmesser for landbruk, mat og reiseliv. Nord-Norge er èn av tre regioner som skal representere Norge i Berlin i januar. Nå arrangeres pressetur for tyske mat -og reiselivsjournalister for å gi noen smakebiter på det Nord-Norge vil by på i Berlin. 


Publisert 21.10.2015

Gylne Måltidsøyeblikk - fylkesvinner skal kåres

Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet har satt alle landets Fylkesmenn i sving med å arrangere konkurransen Gylne Måltidsøyeblikk. Konkurransen arrangeres for å sette fokus på viktigheten av god og riktig mat for beboere på landets syke-og aldersinstitusjoner.


Publisert 29.09.2015

Lundal nord med beste nordnorske matprodukt

For andre år på rad går familiebedriften fra Nordland til topps i konkurransen om det beste og mest nyskapende nordnorske matproduktet med "spekebacon".

Arktisk verdiskapingspris 2015 ble utdelt under Nordnorsk Storhusholdningsmesse i Tromsø 16. september.

Sølvet gikk til Mydland AS fra Tromsø og Lofoten gårdsysteri fra Bøstad i Lofoten fikk tredjepremie for osten Steinfjording havsmak.

Vi gratulerer!


Publisert 29.09.2015

Matkonkurranse for syke- og aldersinstitusjoner

Alle landets syke- og aldersinstitusjoner inviteres nå til å delta i konkurransen "Gylne Måltidsøyeblikk". Konkurransen ble lansert av statsråd Sylvi Listhaug 16. juni.  Det er Landbruks- og matdepartementet som i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer konkurransen. Fylkesmannen i Nordland har ansvaret for å gjennomføre konkurransen i Nordland. 


Publisert 08.09.2015

Smaken av Nord-Norge inntar Oslo

11. og 12. september representerer elleve nordnorske matprodusenter matregionen Nord-Norge på Matstreif i Oslo. Matstreif er Norges største matfestival og produsenter fra hele landet vil sette hverandre i stevne for å vise forbrukerne det store mangfoldet landet kan by på.


Publisert 04.09.2015

Bli god på gårdsbutikk i Nordland

Har du lyst til å starte opp gårdsbutikk eller forbedre den du har? Meld deg på seminar i november og studietur i januar! Påmeldingsfristen er 2. oktober 2015.


Publisert 21.08.2015

Arktisk verdiskaping 2015

NHO Reiseliv Nord-Norge skal for trettende gang dele ut prisen Arktisk Verdiskaping til Nord-Norges mest nyskapende matprodukt. Alle nordnorske matprodusenter inviteres til å konkurrere om tittelen Arktisk Verdiskaping, heder og ære og en førstepremie på 30.000 kroner.


Publisert 21.08.2015

Landskapsressursanalyse som verktøy for næringsutvikling

Fylkesmannen i Nordland har gleden av å presentere Landskapsressursanalyse for området Rolvsfjord-Lauvdalen-Hellosan i Vestvågøy kommune.


Publisert 06.07.2015

Høstens kurstilbud for lokalmatprodusenter

Kompetansenettverket for lokalmat har tilbud om kompetansegivende tiltak til primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore bedrifter med å få tilgang til den kompetansen de trenger for å utvikle seg.


Publisert 01.07.2015

Matkonkurranse for syke- og aldersinstitusjoner

Alle landets syke- og aldersinstitusjoner inviteres nå til å delta i konkurransen "Gylne Måltidsøyeblikk".