Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Vold i nære relasjoner: Det er viktig å bry seg!

Her kan du søke hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 07.04.2020

Myndighetene har laget en oversikt over hvor du kan henvende deg, dersom du selv, noen andre eller den som utøver vold, trenger hjelp.

Oversikten får du dersom du klikker på "Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner (regjeringen)" under "lenker".