Vårres unga - vårres framtid

Vårres unga – vårres framtid, for barn og unges beste - handler om FNs barnekonvensjon i kommunene i Nordland.
Vårres unga – vårres framtid skal hjelpe kommunene i sin planlegging med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen, for å kvalitetssikre tjenestene til barn og unge.

Sjumilssteget har laget en nasjonale nettside som kan brukes av deg som jobber for og med barn og unges rettigheterHer finner du nyttige lenker, sjumilsstegmateriale og nett-tv. 

Trykk her for å gå til siden