Asylsøkjarar og flyktningar

Velkommen til vår portal til informasjon om kommunenes ansvar, plikter og rettigheter i forbindelse med flyktninger og asylsøkere.

Mange ulike aktører er involvert i arbeidet med flyktninger og asylsøkere. Det kan være vanskelig å få oversikt over hvem som har ansvar for ulike oppgaver, hvilke krav som stilles og hvilke tilskudd og støtteordninger som gjelder.

Via denne siden håper vi at vi har gjort det lettere å finne frem. Her har vi prøvd å samle informasjon og aktuelle lenker fra ulike etater og aktører som kan tenkes å være nyttige for kommunene.

Vi oppdaterer informasjon og lenker etterhvert.


Publisert 26.11.2015

Informasjonsmøte om asyl- og flyktningsituasjonen

Tirsdag 24. november møtte ordførere og rådmenn i kommunene i Nordland UDI Nord og andre regionale etater for å drøfte utfordringer i asyl- og flyktningsituasjonen.


Publisert 26.11.2015

Skjønnsmidler til asyl- og flyktningsituasjonen

Mange kommuner har hatt ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningsituasjonen. Disse kommunene kan nå komme med en tilbakemelding på forhold som kan være av betydning for fordeling av restpotten av skjønnsmidlene for 2015. Frist: 30. november kl. 12.00.


Publisert 20.11.2015

Informasjonsmøte om asyl- og flyktningsituasjonen

Vi inviterer ordførere og rådmenn til informasjonsmøte vedrørende asyl- og flyktningsituasjonen i Nordland tirsdag 24. november kl. 15.30 – 17.00 på Rica Hotell Havet i Bodø. (Møtet starter etter kommunereformkonferansen)