Endringer i velferdstjenestelovgivningen trer i kraft

Fire barn ligger i en ring på gulvet
Foto: Masterfile.

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover, inkludert opplæringslova, barnehageloven, barnevernsloven og lov om familievernkontor. Endringene trer i kraft 1. august 2022.

Publisert 01.08.2022

Bakgrunnen for endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge. Endringene er derfor særlig relevante for barn, unge og deres familier.

Endringer i lover

Endringene i de ulike lovene finner dere her.

  • For barnvernet, se del II
  • For familievernkontorer, se del III
  • For opplæringslova, se del IV
  • For privatskolelova, se del VIII
  • For barnehageloven, se del IX

Veileder

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet en tverrsektoriell veileder for de nye bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Veilederen har hovedvekt på målgruppene barn, unge og deres familier.

Veilederen for samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier finner du her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.