Tiltak i skolemiljøsaker - ny nettressurs

Utdanningsdirektoratet har nå laget en ny nettressurs med eksempler på egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.01.2019

På denne siden finner du forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om hva som kan være egnede tiltak i skolemiljøsaker, maler og caser. En ekspertgruppe har bidratt med fagstoff og faglig kvalitetssikring. I tillegg har elever, ansatte og foreldre i skolen gitt innspill. Det samme har flere andre som arbeider med skolemiljø, slik som mobbeombudene, Barneombudet, Fylkesmennene og andre.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.