Kompetanseheving for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

Elever i grunnskolen
Foto: Sander Halvorsen / Statsforvalteren i Nordland.

Informasjon og rekruttering til offentlige og private barnehage- og skoleeiere - Læringsmiljøprosjektet pulje 7.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.01.2023

Utdanningsdirektoratet har over mange år samarbeidet med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger om ulike satsninger for trygge og gode leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler.

Læringsmiljøprosjektet - pulje 7 (2023-2025)

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud for skoler og barnehager som har/har hatt utfordringer over tid i leke- og læringsmiljøet, og som ønsker å arbeide med å forbedre læringsmiljøet, og forebygge for mobbing og andre krenkelser.

Deltakelse skal gi ansatte i barnehager og skoler økt kompetanse på å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Det handler om å forebygge for et inkluderende trygt og godt miljø for barn og unge. Det handler også om voksenrollen og være en del av et profesjonsfelleskap i barnehager og skoler.

Kommunen vil i dette tilbudet få direkte støtte og veiledning fra eksterne veiledere.

De som er interessert i tilbudet, bes lese vedlagte brev, og/eller kontakte seniorrådgiver Børre Martinsen. Frist for å søke deltakelse er 10. februar 2023.

Andre tilbud

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet kompetansepakker for leke- og læringsmiljøet som er gratis å bruke for dem som ønsker et kollektivt løft i barnehager, skoler og SFO.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.